جستجوی تور باکس
.
پشتیبانی آنلاین یاهو
مشاوره رایگان سفر 021-26414147 پشتیبانی آنلاین
ورود اعضا
ورود اعضا باکس
.
جستجوی تور ثابت

یاهو
.
تور ایتالیا
تورها برحسب تاریخ مرتب شده اند.
نام تور و مسیر سفر هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته پرواز تاریخ های حرکت دانلود بروشور
تور فرانسه، ایتالیا 9 روزه
4شب پاریس، 4شب رم
3/700/000 تومان + 2/190 یورو 3/700/000 تومان + 3/290 یورو TK ترکیش 28 اسفند ماه 95
از تبریز
دانلود بروشور
تور ایتالیا 8 روزه
2شب ونیز، 2شب فلورانس، 3شب رم
3/700/000 تومان + 2/390 یورو 3/700/000 تومان + 3/390 یورو AZ آلیتالیا 28 اسفند ماه 95
تکمیل ظرفیت
دانلود بروشور
تور ایتالیا، اسپانیا 12 روزه
2شب ونیز، 2شب فلورانس، 3شب رم، 4شب بارسلون
3/700/000 تومان + 2/990 یورو 3/700/000 تومان + 4/290 یورو AZ آلیتالیا 28 اسفند ماه 95
تکمیل ظرفیت
دانلود بروشور
تور ایتالیا، اسپانیا، فرانسه 13 روزه
4شب رم (فلورانس)، 4شب بارسلون، 4شب پاریس
3/700/000 تومان + 3/190 یورو 3/700/000 تومان + 4/490 یورو AZ آلیتالیا 29 اسفند ماه 95 دانلود بروشور
تور فرانسه، سوئیس، ایتالیا 10 روزه
4شب پاریس (بازل)، 3شب زوریخ (لوگانو)، 2شب میلان
2/900/000 تومان + 2/390 یورو 2/900/000 تومان + 3/690 یورو w5 ماهان 30 اسفند ماه 95 دانلود بروشور
تور ایتالیا، فرانسه 9 روزه
4شب رم، 4شب پاریس
3/700/000 تومان + 2/190 یورو 3/700/000 تومان + 3/290 یورو AZ آلیتالیا 1 فروردین ماه 96
تکمیل ظرفیت
دانلود بروشور
تور فرانسه، ایتالیا 11 روزه
2/490 یورو + 2/800/000 تومان 3/790 یورو + 2/900/000 تومان TK ترکیش 19 اردیبهشت و 9 خرداد 96 دانلود بروشور
تور فرانسه، ایتالیا 9 روزه
5شب پاریس، 3شب رم
1/990 یورو + 1/800/000 تومان 2/990 یورو + 1/900/000 تومان IR ایران ایر 19 اردیبهشت 96 دانلود بروشور
تور فرانسه، لوکزامبورگ، سوییس، اتریش، ایتالیا، یونان 20 روزه
4شب پاریس، 1شب لوکزامبورگ، 3شب زوریخ، 2شب اینسبروگ، 2شب ونیز، 3شب رم، 1شب کشتی، 3شب آتن
2/790 یورو + 2/800/000 تومان 3/990 یورو + 2/900/000 تومان TK ترکیش 28 اردیبهشت 96 دانلود بروشور
تور ایتالیا، اسپانیا، فرانسه 13 روزه
4شب رم (فلورانس)، 4شب بارسلون، 4شب پاریس
2/890 یورو + 2/800/000 تومان 4/190 یورو + 2/900/000 تومان AZ آلیتالیا 4 خرداد 96 دانلود بروشور
تور ایتالیا 8 روزه
2شب ونیز، 2شب فلورانس، 3شب رم
2/290 یورو + 2/800/000 تومان 3/290 یورو + 2/900/000 تومان AZ آلیتالیا 12 خرداد 96 دانلود بروشور
تور ایتالیا، اسپانیا 13 روزه
2شب ونیز، 2شب فلورانس، 3شب رم، 1شب کشتی، 4شب بارسلون
2/990 یورو + 2/800/000 تومان 4/290 یورو + 2/900/000 تومان AZ آلیتالیا 12 خرداد 96 دانلود بروشور
تور ایتالیا، اسپانیا 9 روزه
4شب رم، 4شب بارسلون
2/190 یورو + 2/800/000 تومان 3/290 یورو + 2/900/000 تومان AZ آلیتالیا 25 خرداد 96 دانلود بروشور
تور فرانسه، ایتالیا 9 روزه
4شب پاریس، 4شب رم
1/890 یورو + 2/790/000 تومان 2/890 یورو + 2/790/000 تومان IR ایران ایر 14 شهریور 96 دانلود بروشور
تور ایتالیا ،اسپانیا 8 روزه
4شب رم، 3شب بارسلون
1/990 یورو + 3/790/000 تومان 2/990 یورو + 3/790/000 تومان AZ آلیتالیا 17 شهریور 96 دانلود بروشور